آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
سیاست
۳

الو شرق 88948273

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

اتلاف وقت: چهارشنبه، هفدهم مهر، ساعت 16:50 از چهارراه جمهوری به مقصد شهید براری سوار اتوبوس شدم، با اینکه چراغ راهنمایی سبز بود، راننده اتوبوس ما و اتوبوس های جمهوری - بهارستان توقف طولانی داشتند. راننده مربوطه خارج از ایستگاه هم توقف و مسافران را از در جلو پیاده یا سوار می کرد. مسئول اتلاف وقت مسافران اتوبوس های شرکت واحد کیست و چرا مسئولان شرکت واحد بر کار رانندگان نظارت ندارند تا از این گونه بی نظمی ها جلوگیری کنند؟

سعید هنرور

استعفا یا اعلام ورشکستگی کنند: برخی از روسا یا مدیران و کارفرماها که از سالیان متمادی در مجموعه ای حضور داشته اند، به دلیل شرایط فعلی وقتی از عهده پرداخت حقوق به موقع کارکنان خود بر نمی آیند و سال ها در مجموعه ای سکان دار آن پست بوده اند، بهتر نیست استعفا دهند یا اعلام ورشکستگی کنند؟ پست و مقام و میز و صندلی باعث شده که کارکنان به دلیل اینکه قراردادی اند، ضعف های روسا را تحمل کنند و حق اعتراض هم ندارند، در صورتی که انتقاد حق طبیعی کارکنان است.

اکبر از تهران