آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
اقتصاد
۴
بازتاب

واکنش به یک گزارش

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در واکنش به گزارش «شرق» در تاریخ 25 مهر ماه جوابیه ای به دفتر روزنامه ارسال کرد. در این جوابیه به عدم پاسخگویی انجمن صنفی واردکنندگان کودهای شیمیایی در ارتباط با واردات کودهای کشاورزی با ارز رسمی اشاره شده است. متن کامل این جوابیه، در ادامه می آید. پس از یک سال و نیم پیگیری از انجمن صنفی واردکنندگان کودهای کشاورزی درخصوص واردات کودهای کشاورزی با ارز دولتی 4200 تومانی، متاسفانه تاکنون هیچ پاسخ روشنی از انجمن مذکور دریافت نشده است. آقای زمانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به مسائل مطرح شده در برخی نشریات توسط آقای حسینی یزدی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان کودهای کشاورزی، اعلام کرد کلیه واردکنندگان از محل ارز دولتی 4200 تومانی در همه صنوف به طور مسئولانه ای به استعلام های دولت در زمینه نحوه مصرف این ارز پاسخ داده اند. حتی بسیاری از واردکنندگان کود که عضو انجمن صنفی نبودند، نیز نسبت به واردات و نحوه توزیع آن پاسخگو بوده اند لیکن پیگیری های این شرکت از انجمن صنفی واردکنندگان کودهای کشاورزی برای پاسخگویی به اینکه کودهای وارداتی از محل ارز رسمی را در داخل کشور به چه فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی تحویل داده اید و با چه قیمتی، منتج به نتیجه نشده است. این در حالی است که این شرکت خود به عنوان یک شرکت صددرصد دولتی در قبال واردات کودهای کشاورزی با ارز رسمی پاسخگو بوده و لیست تمام کشاورزان و دریافت کنندگان (خریداران) کود را در دورافتاده ترین نقاط کشور متناوبا به دولت و دستگاه های ناظر گزارش می دهد؛ اما مشخص نیست چگونه و براساس چه منطقی انجمن صنفی خودش را از پاسخگویی به دولت مبرا می داند. ایشان تاکید کردند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مکلف به پیگیری نحوه مصرف کودهای کشاورزی است که با ارز رسمی وارد کشور شده است. انجمن صنفی واردکنندگان کودهای کشاورزی نیز همچون سایر صنوف مختلف بایستی به این دو سوال پاسخ روشن دهد که 1- کودهای واردشده با ارز رسمی را به چه فرد یا افرادی فروخته اند (مصرف کننده نهایی) 2- با چه قیمتی این کودها به فروش رسیده است. ایشان اظهار کرده اند که چنانچه وفق اظهارات جناب آقای حسینی یزدی کلیه کودهای وارداتی با ارز رسمی به قیمت مصوب تحویل مصرف کنندگان واقعی شده است؛ پس علت طفره رفتن و عدم پاسخگویی و اظهارات غیرکارشناسی و غیرواقعی ایشان چیست؟ آقای زمانی در پایان اظهارات خود اعلام کردند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حق خود را در پیگیری اظهارات و اتهامات آقای حسینی یزدی با هدف عدم پاسخگویی از طریق مراجع قانونی محفوظ می داند.