آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
اقتصاد
۴
خبر ویژه

آغاز تجارت ایران و اوراسیا

به گزارش ایرنا، تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا از روز گذشته روی 862 کالا آغاز شد. به گزارش گمرک ایران، موافقت نامه موقت ترتیبات ترجیحی ایران و اوراسیا از پنجم آبان 1398 اجرائی می شود. قرار است یک سال پس از اجرای این موافقت نامه، مقدمات تجارت آزاد با منطقه یادشده فراهم شود. این موافقت نامه 862 قلم کالا را شامل می شود که 360 قلم ترجیحات اعطایی ما به اوراسیا و 502 قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است. هم اکنون پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اوراسیا هستند؛ اما این اتحادیه با بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.