آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
اقتصاد
۵
خبر

مجازات کیفری برای مدیران کارشکن در مسیر کسب وکار

معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر هیئت مقررات زدایی، مجوز دستگاه ها را تایید نکند، دستگاه ها نمی توانند فعالان کسب وکار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند. محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: هم اکنون ما در مسیر بهبود فضای کسب وکار هستیم و گام های خوبی برداشته ایم و پیشرفت ملموس و موثر است. او افزود: از لحاظ تعدادی، بیش از 50 درصد مجوزهای کشور مربوط به اصناف است که با همکاری خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوزهای مربوط به اصناف نه تنها روی سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمدید و تغییر هم به صورت الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود. وی ادامه داد: این اقدام به حوزه های دیگر نیز قابل تسری است چراکه در صورت حضور باقی بخش ها می توان این شیوه مجوزدهی را گسترش داد. دهقان دهنوی اضافه کرد: بستر قانونی و مقررات موجود تمام اختیارات لازم را به ما برای گسترش کار داده است. وی تاکید کرد: مردم باید برای بهبود فضای کسب وکار مطالبه گری کنند و اگر جایی نقصی می بینند به ما اعلام و در سامانه های وزارت اقتصاد شکایت کنند، چراکه ما صددرصد پیگیری می کنیم. به گفته این مقام مسئول، هر متقاضی کسب وکار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبه رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می کند یا خلاف ضوابط، مجوز او داده نمی شود، می تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند؛ در این صورت استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخ گویی در حداکثر هفت روز هستند. دهقان دهنوی در مورد ضمانت اجرائی این اقدامات، گفت: در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ضمانت اجرائی دیده شده است. مطابق با قانون همه دستگاه های اجرائی کشور ملزم به بارگذاری تمام اطلاعات مجوزهای خود در سامانه وزارت اقتصاد شده اند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این بین اگر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای دستگاه ها را تایید نکند، دستگاه ها نمی توانند فعالان کسب وکار را ملزم به دریافت آن مجوزها کنند.