آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۱۹
رسانه: دور دنیا
۱۲

حریری اصراری بر نخست وزیری مجدد ندارد

سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان در تازه ترین موضع خود اعلام کرد اصراری برای نخست وزیری ندارد اما هنوز درخصوص این که چه تصمیمی دارد، پاسخ نهایی نداد. اقدام به استعفای سعدحریری از نخست وزیری لبنان در هفته گذشته با سوال هایی ازجمله این که آیا این کناره گیری در راستای خواسته مردم و کمک به تحقق مطالبات آنان صورت گرفته، همراه شده است. این در حالی است که میشل عون، نبیه بری و حزب الله مکلف کردن حریری به تشکیل دولتی متشکل از چهره های سیاسی و نیز متخصص و کارشناس با حضور نمایندگانی از جامعه مدنی را خواستارند.