آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

فازمتر !

گفت : دیروز هم روزنامه های زنجیره ای در دفاع از FATF به صف شده بودند و صفحات خود را از  به به و چه چه برای این کنوانسیون ذلت بار پر کرده بودند!

گفتم : وقتی خود وزیر خارجه می گوید  FATF هیچ مشکلی را حل نمی کند و مدیر  FATF با صراحت اعلام می کند که پذیرش  FATF از سوی ایران روابط اقتصادی تحریم شده را برقرار نمی کند، دیگر  این روزنامه ها چه دارند که بگویند؟!

گفت : آنها حرف مسئولان موافق اف ای تی اف را تکرار می کنند!

گفتم : چرا آن مسئولان خودشان برای دفاع از  FATF آفتابی نمی شوند؟!

گفت : برای اینکه آنها می دانند با برجام چه بلایی بر سر ملت آورده اند و با  FATF چه بلای دیگری بر سر مردم خواهد آمد!

گفتم : یارو با برق گرفتگی فوت کرده بود، اقوامش با فازمتر سر قبرش فاتحه می خواندند!