آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۳

سخنگوی دولت: طرح تحول سلامت با انجام اصلاحات پیش می رود

سخنگوی دولت با اشاره به نقدهایی که به طرح تحول سلامت وارد است، گفت: امروز مقداری از روزهایی که طرح تحول سلامت شیب تند گرفت، آهسته تر حرکت می کنیم.

به گزارش مهر، علی ربیعی، در همایش روز جهانی رادیولوژی و تقدیر از پزشکان رادیولوژیست جانباز دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه ما درک می کنیم وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و تحت فشار هستند، اظهار داشت: امروز مقداری از روزهایی که طرح تحول سلامت شیب تند گرفت، آهسته تر حرکت می کنیم.

ربیعی افزود: ما با چالش هایی روبه رو هستیم، البته نقدهایی هم وجود دارد. شاید باید زیرساخت ها آماده تر می شدند و به نظام ارجاع بیشتر توجه می کردیم. وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت اجرا می شود و باید پیش برود، ادامه داد: طرح بیمه اجباری را که هفته قبل در دولت تصویب کردیم، به خاطر آن بود که حدود 6 میلیون نفر فاقد دفترچه بیمه هستند که بیشتر آنها هم حاشیه نشین هستند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح تحول سلامت قطعا یکی از طرح های موفق بود هر چند نقد هم به آن وارد است، خاطرنشان کرد: این طرح، طرح بزرگی بود که با انجام اصلاحات، هم به بیماران و هم جامعه پزشکی کمک می کند.