آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
شهرستان ها
۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان: گروه مطالعاتی با هدف شناسایی استعداد های بخش کشاورزی تشکیل می شود

سنندج -خبرنگاررسالت: خالد جعفری گفت: توانمندی های نیروی انسانی بخش کشاورزی استان کردستان را با تشکیل گروه مطالعاتی با هدف شناسایی استعدادهای بخش کشاورزی به کار خواهیم گرفت. وی افزود: تجمیع تخصص، تجربه و توانمندی های نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان کردستان در یک گروه مطالعاتی در راستای انجام پروژه های بخش کشاورزی از برنامه های جهاد کشاورزی استان کردستان است. ایشان اظهار داشت : یکی از ویژگی های مهم این گروه استفاده از توان افراد متخصص، اطلاعات و داشته های تجربی است که افراد منتخب این گروه می توانند از تجارب افرادی که سال ها در این عرصه زحمت کشیده و هم اکنون بازنشسته شده اند استفاده کنند. جعفری  تصریح کرد: در گذشته تنها 25درصداز نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای  تحصیلات بودند اماامروز 80تا 90درصد نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: این گروه با انجام اقدامات مطالعاتی در سطح عالی علاوه بر شفاف سازی و به کارگیری توانمندی های بخش کشاورزی، زمینه اجرای طرح های کلان کشاورزی  در استان را  فراهم می کند.