آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
معارف
۷
حکایت خوبان

اجرای عدالت، انسان را بهشتی می کند

روزی زنی با دو فرزند کوچک خود وارد خانه یکی از همسران رسول خدا (ص) شد. همسر پیامبر(ص) سه دانه خرما به زن داد، مادر بچه ها به هر یک از آنها یک دانه خرما داد و خرمای دیگر را نصف کرد و به هر یک نیمی از آن را داد. وقتی پیامبراکرم (ص) به منزل آمد، همسرشان جریان را برای حضرت تعریف کرد. پیامبرگرامی (ص) فرمود: آیا از عمل آن زن تعجب کردی؟ خداوند متعال به سبب همین مساوات و عدالتش او را به بهشت می برد.