آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
فرهنگ و هنر
۲۱

تازه ها

انتشار کتاب جنبش های اجتماعی در ایران

دنیای اقتصاد : کتاب «جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسلام» نوشته رضا رضازاده لنگرودی منتشر شد. این کتاب شامل 20 مقاله در سه بخش جنبش های سیاسی، جنبش های اعتقادی و جنبش قرمطیان است.

مقاله های کتاب این سه جنبش را در فاصله قرن های اول تا پنجم هجری به بحث می گذارد؛ از ابومسلم خراسانی و مقنع تا مرداویج گیلی، از فرقه مرجئه تا ابن مقفع و خرمدینان و در آخر قرمطیان در بحرین و یمن و خراسان. نویسنده با بهره گیری از منابع فراوان تصویری چندوجهی از کنش گران تاریخ ساز در این عصر می سازد که در دل تعارضات قدرت و مناقشات دینی، اقتدار و جهان روایی را به مبارزه می طلبیدند. «جنبش های اجتماعی در ایران پس از اسلام» اثر رضا رضازاده لنگرودی با  452 صفحه و قیمت 80 هزار تومان از سوی نشر نو  وارد بازار شده است.

 
پیامد رفتارهای پیش پاافتاده در رمان «همه بدون استثنا»

دنیای اقتصاد : رمان «همه بدون استثنا» نوشته آنا کوئیندلن با ترجمه سیدسعید کلاتی منتشر شد. نویسنده این رمان روزنامه نگار برجسته آمریکایی است که سال ها در نیویورک تایمز ستون ثابت داشته و بابت این ستون جایزه پولیتزر را از آن خود کرده است.

در سال 1998 نیز از رمان شبه اتوبیوگرافیک او با نام «یک چیز واقعی» فیلمی با بازی مریل استریپ و رنه زلوگر ساخته شد. رمان «همه بدون استثنا» روایت سرگذشت یک خانواده آمریکایی است که مادر خانواده، ماری بث، نقش کانونی و محوری در آن بازی می کند. در این رمان نفس گیر پرتره ای فراموش ناشدنی از یک مادر، یک پدر، یک خانواده و پیامدهای ویرانگر و خشونت آمیز آنچه به نظر رفتارهای پیش پاافتاده این خانواده می آید، ترسیم می شود. این رمان در 352صفحه و به قیمت 49 هزار تومان از سوی نشر نون منتشر شده است.