آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
بورس
۹

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران