آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

وقتی حرمت ها شکسته می شود، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. همه ما و شاید بعضی هایمان باید پیش از آنکه  رابطه ای به نقطه پایان برسد، جرئتی برای خاتمه دادن به آن داشته باشیم، اما اغلب با امید به بهبودی وضعیت می مانیم و سرانجام، کار به شکستن حرمتها می رسد.  بی تردید نداشتن اشتراکات رفتاری و عدم درک متقابل نسبت به شرایط یکدیگر سبب می شود، آدمها طرف مقابل را به بدعملی و نقایص اخلاقی متهم کنند.