آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اخبار کشور
۱۱
درمکتب امام

به اسم اسلام برای نابودی اسلام

اختلافاتی که در عراق، در ایران، در سایر ممالک اسلامی ایجاد می‏کنند، باید سران دول اسلامی توجه داشته باشند به این معنا که این اختلافات اختلافاتی است که هستی آنها را به باد می‏دهد. باید با عقل، با تدبیر، توجه داشته باشند به این معنا که به اسم مذهب و به اسم اسلام می‏خواهند اسلام را از بین ببرند. دست های ناپاکی که بین شیعه و سنی در این ممالک اختلاف می‏اندازد اینها نه شیعه هستند و نه سنی هستند؛ اینها دست های ایادی استعمار هستند که می‏خواهند ممالک اسلامی را از دست آنها بگیرند؛ ذخایر را از دست آنها بگیرند.