آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

فاصله میان دوستی و دشمنی آدم ها می تواند خیلی کم باشد، از این رو باید در بیان رازها و حرف های مهم زندگی به شخص مقابل، خویشتن داری کرد، مگر اینکه طرف مقابل امتحان خود را پس داده باشد اما رفتارشناسان حتی در این صورت هم بیان رازها و حرف های مهم زندگی را به شخص دیگری، قابل قبول نمی دانند و معتقدند برای بیان حرف های دل باید آنها را روی کاغذ نوشت و بعد آن را دور ریخت.