آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
اجتماعی
۱۰

روایت درد

خیلی دردها را باید نگفته باقی گذاشت. آدمها گاهی دردهایشان را روایت نمی کنند و تا سر حد امکان بر روی آن سرپوش می گذارند و این حرفها، در پایان عمر با آدمی به خاک سپرده می شود.