آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۹
ایران اقتصادی
۹
یادداشت

تدوین یک برنامه ویژه

دکتر وحید محمودی

اینکه کشور در مسیر برنامه ریزی با چالش های فراوانی رو به رو است، تردیدی نیست و اینکه عوامل زیادی در عدم تحقق برنامه های بلند مدت و میان مدت کشور دخیل هستند که باید از سر راه برداشته شوند، شکی وجود ندارد.

اما تا هنگامی که کشور با شرایط دشوار و بحرانی رو به رو نشود، به فکر مدیریت چالش های بلند مدت که خیلی پیش از این می توانستیم آن را مرتفع کنیم، نمی افتد.

در مسیر برنامه ریزی کلان برای کشور، باید برنامه عبور از بحران هرچه سریع تر در بخش های مختلف تدوین و اجرایی شود. درواقع ما نیازمند یک برنامه ریزی کلان در میان مدت و ذیل آن یک برنامه ویژه عبور از بحران هستیم که در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شود.این برنامه باید متناسب با برنامه کلان کشور باشد.

برای برنامه ریزی در شرایط کوتاه مدت، باید روی هزینه و درآمد کشور تمرکز جدی داشته باشیم.

بودجه ای که برای سال جاری تدوین شده، برای شرایط عادی است، اما بتدریج شرایط تغییر خواهد کرد که اگر اسم آن را شرایط دشوار هم نگذاریم بحرانی است و در جنگ اقتصادی  قرار داریم.

بنابراین نیازمند یک بازنگری جدی در روش برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه هستیم. هم اکنون ردیف های زیادی در بودجه وجود دارد که از دولت اعتبار می گیرد که دراین شرایط ضروری نیست و می توان این بخش ها را برای مدتی تعطیل کرد. این فرصتی هم برای دولت به وجود می آورد تا بخش عمده بودجه های غیرضرور خود را حذف کند.

موضوع دیگری که دراین شرایط اهمیت دارد، حمایت از مردم است. دراین راستا باید تمهیداتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اتخاذ شود و یک چتر حمایتی برای آنها طراحی شود.

برخی از بازگشت به سیاست های کوپنی پرهیز می کنند. اما زمانی که اختصاص میلیاردها دلار از برای کالاهای اساسی به دست مردم نرسید چه عیبی دارد که از کوپن برای رساندن کالاهای ارزان به دست مردم استفاده کنیم.

شرایط ایجاب می کند تا تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت صورت گیرد و با توزیع این کالاها از مبادی عرضه مشخص ضمن کوتاه کردن دست دلالان از افزایش قیمت جلوگیری کنیم.

در مجموع باید در راستای برنامه ریزی کوتاه مدت، تمهیداتی اندیشیده شود تا فشار تورمی از دوش مردم برداشته شود. از سوی دیگر در حوزه تولید نیز باید با تدوین یک برنامه دقیق آسیب های این بخش را به حداقل رساند.

هم اکنون بسیاری از مدیران تفکر بودن در شرایط بحرانی را ندارند و باید مدیران زبده ای برای این شرایط خاص به کارگرفته شود.