آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۷
صنعت و معدن
۳
توضیح

توضیح سازمان شهرداری ها درباره بهبود کسب و کار

دنیای اقتصاد : به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «معاون وزیر اقتصاد معرفی کرد: پنج کم کار بهبود کسب وکار» در تاریخ 23 مهر 98 در صفحه صنعت و معدن روزنامه «دنیای اقتصاد»، وزارت کشور توضیحات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درخصوص نکات مطرح شده در مطلب یادشده را به روزنامه ارسال کرده که به شرح ذیل است: «تکالیف محوله به وزارت کشور که طی تصویب نامه شماره 23110 ت 53079 ه مورخ یکم خرداد ماه 1396 هیات محترم وزیران ابلاغ شده است، شامل اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده (3) تصویب نامه مذکور درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندهای مربوطه است که خلاصه اقدامات به عمل آمده در این راستا به شرح ذیل اعلام می شود: 1-به موجب بند (پ) ماده 3، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شده با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) فراهم آورد.

اقدامات انجام شده در این رابطه عبارت است از: درج گردش کار و فرآیند صدور پروانه ساخت و ساز و اخذ پایان کار ساختمانی به تفکیک شهری و روستایی از بهمن ماه سال گذشته در بخش «دستورالعمل ها و بخشنامه ها» وبگاه سازمان شهرداری و دهیاری های کشور به نشانی http://imo.org.ir به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی عمومی به گردش کار مذکور، پیگیری از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری طی رونوشت نامه شماره 51893 مورخ 21بهمن ماه 1396 در زمینه ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به تکلیف تعیین شده در ماده قانونی مورد بحث (هنوز دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ایجاد نشده است.)، بر اساس جزء «پ» بند (3) تصویب نامه مذکور، وزارت کشور موظف به تهیه آیین نامه نحوه اجرایی شدن اجزای «الف»، «ب» و «پ» بند مذکور (موضوع دریافت مجوز ساخت و انشعابات برق، آب، فاضلاب، گاز و مخابرات از طریق درگاه واحد) در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی نحوه اجرا در مناطق مختلف کشور، همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی شده است. بر همین اساس متن پیش نویس آیین نامه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مرتبط ملی و منطقه ای توسط این حوزه تدوین و طی نامه شماره 29965 مورخ 18 اردیبهشت ماه 1398 به حضور معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال شده است. پس از ارسال پیش نویس آیین نامه اجرایی موصوف توسط دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات وزیران طی نامه شماره 22277/ 56576/ 13 مورخ 28 اردیبهشت ماه 1398 برای انجام مراحل قانونی تصویب به وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط، جلسه کمیته تخصصی کمیسیون مذکور در تاریخ 29 خرداد 1398 طبق نامه شماره 33558 مورخ 25 خرداد 1398 در محل نهاد ریاست جمهوری با دستور جلسه بررسی آیین نامه مورد بحث برگزار شده است. گزارش های عملکرد ادواری در مقاطع زمانی 6ماهه به معاونت مربوطه منعکس شده است. در صورت وجود موضوعات دیگری برای پیگیری و کمک به بهبود محیط کسب و کار کشور در حوزه فعالیت، این سازمان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری اعلام می کند.»