آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۱۹۹
فناوری
۱۱

اخبار

جذب بیش از 1000شرکت نوپا به طرح فناورانه «نوآفرین»

آخرین آمار پیوستن شرکت های مربوط به کسب وکارهای نوپا نشان می دهد 1763 شرکت و تیم نوپا، شتاب دهنده و سرمایه گذار عضو طرح نوآفرین شده اند.

به گزارش ایسنا، تامین مالی استارتاپ ها و تسهیل قوانین برای آنها از مواردی است که می تواند راه را برای این کسب وکارهای نوپا باز کند، بویژه استارتاپ های حوزه فناوری که می توانند در مدت کوتاهی راه بسیاری را طی کرده و به تک شاخ های حوزه تبدیل شوند.  مسئولان، نوآفرین را طرحی جهت آسان سازی قانونمندتر کردن استارتاپ ها و تسهیل ورود آنها به فرآیندهای رسمی کسب وکار می دانند و در این راستا شرکت ها و تیم های نوپا، شرکت های رشدیافته، شتاب دهنده و مراکز رشد، افراد علاقه مند به حوزه نوآفرینی و سرمایه گذاران می توانند در این طرح حاضر شوند. در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان شرکت هایی ذکر شدند که از آنها حمایت می شود. البته شرایطی همچون سرمایه حداکثری 250میلیون تومانی و درآمد کمتر از 500 میلیون تومانی نیز در این حمایت دخیل است. شرکت هایی که در طرح نوآفرین حمایت خواهند شد باید در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخصات خود را ثبت کرده باشند و همچنین موسسان و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند. طرح نوآفرین، ماهیت استارتاپی را مبنای کار خود قرار داده و بر همین اساس، قوانین و مقررات بیمه، مالیات و حتی جذب سرمایه گذار را تسهیل کرده است. در همین راستا در آخرین آمار پیوستن شرکت های مربوط به کسب وکارهای نوپا نشان می دهد تاکنون 689شرکت نوپا، 610 تیم نوپا، 180شرکت بزرگ رشدیافته، 51 شتابدهنده و مرکز رشد، 217 علاقه مند حوزه نوآفرینی و 16سرمایه گذار عضو طرح نوآفرین شدند که در مجموع شامل 1763 شرکت می شود. این در حالی است که در اولین اعلام پیوستن شرکت ها به طرح نوآفرین، تنها 156 شرکت به این طرح اضافه شده بودند.

تشخیص اشتباه بیماری با گوگل

تحقیقی میان 2 هزار امریکایی نشان داد 43 درصد افراد با جست و جوی علائم خود در گوگل، بیماری خود را اشتباه تشخیص می دهند. همچنین از هر 5 شرکت کننده، 2 نفر بیماری خود را خطرناک تر تشخیص می دهند. به گزارش مهر، پژوهشی جدید نشان می دهد از بین هر 5 امریکایی، 2 نفر با توجه به جست و جو در گوگل تصور می کنند که یک بیماری خطرناک دارند. این پژوهش که میان 2 هزار امریکایی انجام شده نشان داد 43 درصد افراد علائم بیماری خود را در فضای آنلاین جست و جو می کنند و در نهایت به این نتیجه می رسند که بیماری شان خطرناک تر از واقعیت است. 65 درصد شرکت کنندگان از اینترنت برای تشخیص بیماری خود استفاده کردند اما نتایج این پژوهش نشان داده تایپ کردن علائم بیماری در نوار جست و جو بیشتر از سود، ضرر همراه دارد. 74 درصد از شرکت کنندگانی که بیماری خود را در فضای آنلاین جست و جو تشخیص داده بودند، بسیار بیشتر نگران سلامتی شان شده بودند. دلیل این امر نیز پاسخ های «دکتر گوگل» است! این در حالی است که طبق پژوهش مشاوره پزشکی اینترنتی فقط در کمتر از 40 درصد مواقع معتبر است. موسسه One Poll به سفارش شرکت LetsGet Checked این پژوهش را انجام داده است. در این پژوهش 51 درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند پس از بیمارشدن حتما به پزشک مراجعه می کنند. این در حالی است که یک چهارم شرکت کنندگان (26 درصد) پزشک خانوادگی ندارند. منظور از پزشک خانوادگی، پزشکی است که مراقبت های اولیه را برای بیمار فراهم می کند. همچنین در این تحقیق از هر 10شرکت کننده 6 نفر به طور کلی از مراجعه به پزشک اجتناب می کنند.