آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

خبرگزاری مهر در یک مجموعه عکس مستند با عنوان «احترام به دیگران در فرهنگ عمومی» از رفتارهای ناهنجاری می گوید که روزانه در شهر و توسط شهروندان انجام می شود. در توضیح این مجموعه نوشته شده:«بی شک همه ما با صحنه های بی قانونی موتورسواران، سد معبر تابلوهای تبلیغاتی، مصالح ساختمانی، پریدن افراد از موانع کنار خیابان و خطوط بی آرتی، پارک کردن در محل ممنوع و... مواجه هستیم، مواردی که رعایت نکردنش بزرگ ترین آسیب را به نظم جامعه می زند و چهره ای زشت را بر شهر حاکم می کند. در این گزارش به مناسبت 14 آبان روز «فرهنگ عمومی» سعی شده، گوشه ای از این ناهنجاری ها نمایش داده شود».