آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
اقتصاد
۵

لایحه 2سالانه بودجه 15 آذر به مجلس ارسال می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال های 1399 و 1400 پانزدهم آذر به مجلس ارسال می شود. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پانزدهم آذر لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال های 1399 و 1400 به مجلس ارسال می شود که در این لایحه، ریالی از منابع فروش نفت برای امور جاری صرف نخواهد شد. نوبخت در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد بودجه ابراز کرد: دو دستور کار در جلسه ستاد بودجه وجود داشت؛ ابتدا بودجه شرکت ها که تا پانزدهم آبان باید گزارش آن به مجلس ارسال شود، در چهار محور، ارزیابی عملکرد گذشته شرکت ها، وضعیت جاری، پیشنهادی برای بودجه آینده و ارزیابی آثار بودجه در شاخص های کلان بررسی شد و ایرادات بودجه 383 شرکت با رسیدگی دقیق برطرف و گزارش مربوطه آماده ارسال به مجلس شد. او افزود: دستور کار دیگر این ستاد، بررسی گزارش کمیته بازبینی هزینه ها بود؛ چرا که برای اصلاح ساختار بودجه، باید در هزینه ها اصلاحات انجام شود و همچنین، چون منابع نفتی از بودجه جاری جدا می شود، باید منابع جدیدی به عنوان جایگزین مشخص شود. نوبخت تاکید کرد: برای اصلاح هزینه های دستگاه ها، باید وضع موجود دستگاه های اجرائی از نظر ردیف ها، برنامه ها و تعدد سازمان ها بازبینی شود و البته نظرات کارشناسی که در این باره مطرح شده، تاکنون نهایی نشده است و باید پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و ستادی، به دولت و سپس به مجلس برای نهایی شدن ارسال و تبدیل به قانون شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برخی نگرانی هایی که اصلاح هزینه ها در دستگاه ها ایجاد کرده است، گفت: باخبر شدیم برخی دستگاه ها تلقی کرده اند که پیشنهادها قطعی شده است و نگرانی هایی دارند؛ اما هنوز در این باره هیچ چیز قطعی نشده است. او افزود: به همه مسئولان دستگاه های اجرائی، به ویژه سران قوای مقننه و قضائیه می گویم که اینها پیشنهادهای اولیه است و این پیشنهادها در جلساتی، تلفیق خواهد شد و از پیشنهادهای دستگاه ها برای تعیین شکل نهایی اصلاح دستگاه ها و قوا استفاده می شود و بدون توافق قانونی، قابلیت اجرا ندارد. نوبخت گفت: پانزدهم آذر هم لایحه بودجه سال های 1399 و 1400 که منابع فروش نفت در بخش جاری آن دیده نشده، به همراه یک سند اجرائی که بودجه همه دستگاه ها در آن دیده شده است و همچنین یک برنامه کلی عملیاتی دوساله، به مجلس ارسال می شود. او تاکید کرد: کنار اینها، سه برنامه دوساله نیز به مجلس می رود. ابتدا برنامه عمرانی به دلیل اینکه نوعی تملک دارایی های سرمایه ای است، اجازه داریم منابع حاصل از فروش نفت را در آن ببینیم و برنامه دیگر، اشتغال دوساله است که در آن سالانه یک میلیون فرصت شغلی و در مجموع دو میلیون فرصت شغلی تا سال 1400 دیده شده است.