آرشیو چهار‌شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۶۰
اقتصاد
۵
خبر

95 درصد قراردادهای کارگری موقت و زیر یک سال است

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: 95 درصد قراردادهای کارگری در کارگاه های کوچک و متوسط، یک ساله و زیر یک سال است. فرامرز توفیقی در گفت وگو با فارس، درباره قراردادهای موقت کار گفت: از زمانی که قانون جدید کار در سال 1369 تصویب شد، ماده 7 این قانون اجرا نشده و این امر باعث ایجاد قراردادهای موقت کار شده است. او گفت: بر اساس ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است ماهیت مشاغل را از نظر دائم و موقت بودن اعلام کند و کسانی که خواهان استخدام در مشاغل موقت یا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشند؛ اما چون این ماده قانونی اجرا نشده است، اکثر قراردادهای کار موقت هستند. به گفته توفیقی، ابتدا قراردادها به صورت موقت یک و دو ساله بودند که بعدها زمان آنها کاهش یافته و هم اکنون به قراردادهای شش، سه و دوماهه و حتی قراردادهای سفیدامضا رسیده اند. وی گفت: نمایندگان کارگران از دو سال قبل پیش نویسی تهیه کردند که برای تبصره یک ماده 7 قانون کار پیشنهاد شد که شرایط جدید مشاغل و کار بررسی شود؛ اما هنوز دولت این پیشنهاد را در نظر نگرفته و بررسی نکرده است. این نماینده کارگری گفت: 95 درصد جمعیت شاغلان کارگری قرارداد موقت یک ساله و کمتر و حتی برخی قراردادهای سفیدامضا و قراردادهای شفاهی داشته و برخی نیز قراردادهای کوتاه مدت مانند سه، دو و یک ماهه دارند. به گفته توفیقی، سامانه جامع روابط کار طراحی شده است، اما تعداد کمی از کارگران مشخصات قرارداد خود را در آن ثبت کرده اند. اگر همه قراردادها در این سامانه ثبت شود، مشکل قراردادهای سفیدامضا حل می شود. او درباره اینکه چه تعداد از کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبت نام کرده اند، گفت: تعداد آنها را نمی دانم؛ نماینده وزارت کار باید در این باره پاسخ دهد.