آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره): کسانی که تنها به فکر انباشت مال و ثروت هستند، مشکل است که بتوانند به طریق صحیح زندگی کنند.