آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
شهرستان ها
۷

36 هکتار از اراضی دامغان جنگل کاری می شود

دامغان - خبرنگار کیهان: رئیس اداره منابع طبیعی دامغان با بیان اینکه 36 هکتار از اراضی این شهرستان آذرماه امسال جنگل کاری می شود، گفت: اعتبار طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

علی اکبر عباسی راد، ابراز داشت: اجرای این طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح حفظ و احیاء پوشش جنگلی است، افزود: اعتبار اختصاص یافته برای این طرح یک میلیارد و 700 میلیون ریال خواهد بود که از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه موقعیت اجرای این پروژه در 16 هکتار از اراضی پارک پیر خوشدر و 20 هکتار از اراضی ملی ورودی شهر کلاته رودبار است، ابراز داشت: با توجه به نقش و اهمیت مردم در احیای منابع طبیعی تلاش شد تا در این گام ارزشمند از مشارکت های مردمی استفاده شود.

عباسی راد با بیان اینکه برای حفظ و نگهداری عرصه منابع طبیعی به افزایش اعتبارات و مشارکت مردمی نیازمند هستیم، اضافه کرد: این قبیل اقدامات نقش بسزایی در کاهش روان آب های فصلی، فرسایش خاک و نیز ایجاد فضای سبز و مفرح برای گردشگران و مردم محلی خواهد داشت.