آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
خارج از مرزها
۵

طرح روز

برگزارکنندگان المپیک 2020 توکیو اعلام کردند که مدال های المپیک را با زباله های بازیافتی تولید می کنند. همین خبر سوژه طرحی شده است که می بینید؛ طرحی که توسط «زچ» طراحی شده است.