آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۱۸
اقتصادی
۵

اعلام زمان مورد نیاز برای صدور کارت سوخت

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از دریافت روزانه بیش از 70 هزار درخواست کارت سوخت المثنی و صدور روزانه نزدیک به 50 هزار کارت سوخت برای متقاضیان خبر داد. وی اظهار کرد: به طور میانگین روزانه 70 تا 80 هزار درخواست کارت سوخت المثنی ثبت می شود، این در حالی است که تا پیش از اعلام سهمیه بندی بنزین با وجود تاکیدهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روزانه 5 هزار درخواست در سامانه ثبت می شد. وی با اشاره به اینکه از ابتدای روز جمعه (24 آبان ماه) تا روز شنبه (9 آذرماه) نزدیک به 800 هزار درخواست کارت سوخت المثنی دریافت کرده ایم، گفت: ظرفیت تولید و صدور کارت سوخت المثنی در شرایط عادی روزانه 30 هزار کارت سوخت است، اما زیرساخت های ما آمادگی ارتقای این عدد تا رقم 50 هزار عدد را نیز دارد که هم اکنون با کل ظرفیت در حال تولید و صدور هستیم. مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام طرح سهمیه بندی بنزین تعداد درخواست های کارت سوخت المثنی کاهش نیافته است و همچنان روزانه بیش از 60 هزار تقاضا در سیستم ثبت می شود. بنا بر اعلام وزارت نفت، رضایی، زمان مورد نیاز برای صدور کارت سوخت متقاضیان را در شرایط عادی حدود دو تا سه هفته اعلام کرد.