آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۷
ورزشی
۱۱
نکته

با استرس به مدال نمی رسیم

نگاهی به اظهارات وزیرورزش نشان می دهد نوع ادبیات سلطانی فر به گونه ای است که ورزشکاران، مربیان و البته فدراسیون ها تحت فشارقرارمی گیرند. 236 روز تا آغاز بازی های المپیک 2020 باقی مانده و ورزشکاران کشورمان در رشته های مختلف خود را آماده کسب سهمیه این بازی ها وحضوردراین رویداد بزرگ می کنند.یکی ازاتفاقات وبرنامه هایی که در ماه ها وروزهای اخیررخ داده، حضور وزیر ورزش دربرخی ازاردوها و دیدار با ورزشکاران و همچنین برگزاری نشست با فدراسیون های المپیکی بوده است.درجریان برگزاری این نشست ها و بازدیدها یک موضوع همواره مورد نظر قرار می گیرد؛ کسب مدال درالمپیک که سلطانی فریا خودش دراین باره صحبت می کند یا روسای فدراسیون ها دراین باره به اظهار نظرمی پردازند. دراین میان نکته مهمی وجود دارد که می تواند به کاروان اعزامی ایران به المپیک ضربه بزند وآن، توقع مدال آوری و وارد کردن فشار و استرس به ورزشکاران است.قطعا یکی از مسائلی که وزیر ورزش به آن توجه کرده، ایجاد انگیزه درورزشکاران و نشان دادن توجه خودش به همه امور در رشته های مختلف است که مشکلی هم ندارد، اما نکته ای که شاید مورد غفلت قرارگرفته، فشار وارد کردن به ورزشکارانی است که در شرایط عادی نیزتحت فشارمسئولان فدراسیون متبوع شان وهمچنین تمرینات مختلف قراردارند.ورزش ایران پتانسیل بسیار زیادی برای موفقیت درالمپیک و دیگر رویدادها دارد، به شرط آنکه هم شرایط فراهم شود، هم برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد وهم اینکه توقعات زیاد نیز از سوی مسئولان به وجود نیاید که قطعا این مورد آخر، پاشنه آشیل کاروان اعزامی به توکیوخواهد بود. صحبت هایی که وزیر ورزش  انجام داده قطعا فشار زیادی روی فدراسیون ها، مربیان وورزشکاران وارد می کند و این موضوع می تواند اثری معکوس داشته باشد. اینکه بگوییم در فلان رشته   حتما باید مدال بگیریم یا بگوییم سه مدال طلا ازیک رشته می خواهیم موضوعی است که باید با تامل درباره آن صحبت کرد.