آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
حوادث
۱۰

دادستان کل کشور: دستگاه ها به وظایف خود در رابطه با آلودگی هوا درست عمل نمی کنند

دادستان کل کشور گفت: اینکه ما انواع و اقسام عوامل آلودگی هوا را ایجاد کنیم و بعد بگوییم امیدواریم باد بوزد و آلودگی هوا را ببرد قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام منتظری در پاسخ به اینکه نقش دادستانی به عنوان مدعی العموم در برخورد با دستگاه های متخلف در مورد آلودگی هوا به چه صورت است، گفت: آلودگی هوا فرآیند یک مجموعه ای است که متاسفانه دستگاه های مختلف به وظایف خود یا عمل نمی کنند یا به درستی عمل نمی کنند؛ لذا سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های مربوطه و آحاد مردم باید در این زمینه دست به دست هم دهند و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم در زمینه آلودگی هوا صد درصد یک دستگاه مشخص مقصر است، افزود: ممکن است هر دستگاهی درصدی از کوتاهی ها را داشته باشد ولی به نظر بنده سلامت همه مردم که امر مهمی است می طلبد همه با هم همکاری کنند، از تولید بنزین و سایر سوخت ها گرفته تا کسانی که مدیریت شهری دارند باید با حرکت هماهنگ به سمت و سویی بروند که نتیجه آن یک هوای سالم باشد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: اینکه ما انواع و اقسام عوامل آلودگی هوا را ایجاد کنیم و بعد بگوییم امیدواریم باد بوزد و آلودگی هوا را ببرد قابل قبول نیست.

منتظری خاطرنشان کرد: ما در حوزه معاونت حقوق عامه این مسئله را در دستور کار داریم و امیدوارم با همکاری سایر دستگاه ها بتوانیم در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم.