آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۷
صفحه آخر
۱۲

فعالیت های فرهنگی و هنری معاف از مالیات شدند

معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در لایحه بودجه 99 پایدار شد.به گزارش آنا از سازمان برنامه وبودجه کشور، معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در لایحه بودجه 99 پایدار شد. دستور فوری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص پیش نویس یکی از تبصره های لایحه بودجه 99 بوده است که بر اساس یکی از بندهای آن  «تمامی فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول 50 درصد معافیت مالیاتی می باشند.» که با دستور دکتر نوبخت این بند حذف شد لذا فعالیت های مزبور کماکان از معافیت صددرصدی برخوردار خواهند بود.