آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
جامعه
۱۲
شهری

وضعیت حمل و نقل عمومی در بدترین حالت است

محسن هاشمی و مجید فراهانی دو عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی نسبت به بی توجهی دولت به این عرصه انتقاد کردند. محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت طی 30 سال گذشته بدترین وضعیت را دارد.

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: پس از تصویب قانون هوای پاک حتی یک اتوبوس نیز از سوی دولت به شهرداری تحویل داده نشده است. براساس گزارش هایی که ایسنا منتشر کرده است رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در شرایط فعلی دو منبع اصلی برای آلایندگی تهران وجود دارد که می توان به تولید انرژی گرمایشی در منازل و ادارات و همچنین سوخت خودروها اشاره کرد، توضیح داد: در موضوع تولید انرژی گرمایشی در منازل و ادارات باید توجه داشته باشیم که براساس دیدگاهی تولید انرژی گرمایی در شهرها به وسیله سوخت های فسیلی کاری غیراصولی، غیرایمن و غیره است و تمامی شهرهای توسعه یافته انرژی گرمایشی خود را از برق تولید می کنند. او با بیان اینکه لوله کشی شاهرگی و مویرگی گاز طبیعی در شهر تهران و سایر شهرهای کشور را روی بمبی بالقوه قرار داده که می تواند در سوانح طبیعی و بحران ها خطرساز باشد و همچنین آلایندگی زیادی دارند، اظهار کرد: البته وزارت نفت معتقد است که تبدیل انرژی فسیلی به برق و تبدیل برق به گرما راندمان آنها را کاهش می دهد که البته مدیریت شهری باید در این زمینه بررسی دقیقی انجام دهد و تصمیم گیری کند.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به نقش خودروها در آلایندگی هوا گفت: با وجود تکرار موضوع لزوم تقویت سیستم حمل و نقل عمومی متاسفانه هنوز اقدام اجرایی صورت نگرفته و باید اعلام کنم که متاسفانه طی 30 سال سپری شده از زمان پایان جنگ وضعیت حمل و نقل عمومی در بدترین شرایط قرار دارد و اگر به سرعت راجع به این موضوع اقدامی صورت نگیرد، وضعیت از شرایط فعلی به مراتب بدتر می شود. او با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی در راستای جایگزین کردن آن با خودروهای شخصی است، ادامه داد:

بر همین اساس مطابق ماده 9 قانون هوای پاک وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و غیره زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بزرگ را ظرف مدت پنج سال از طریق یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای هیبریدی به انجام برساند یا در بخش دیگری وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی هر ساله ناوگان حمل و نقل درون شهری را به میزان 5درصد نوسازی کند که متاسفانه به رغم این وظایف قانونی ما شاهد عدم تامین حتی یک اتوبوس توسط وزارت کشور بعد از تصویب این قانون بوده ایم.