آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۳۹
فرهنگ
۹
پشت صحنه

عصرانه اعتراضی!

نگارنده انواع و اقسام خستگی ها را دارد. این که چرا و چه شده و سایر موارد را هم نمی تواند بنویسد، نگارنده بسیار راستگو و منصف پشت صحنه، در همان حدی که از قیافه خسته تباهش را آورد برای دوستان تحریریه، برای شما هم شرح ماوقع می دهد. خلاصه که بدانید و آگاه باشید نگارنده که هیچ، بقیه گروه فرهنگی هم دیروز تقریبا خسته بودند و لبخندهای الکی روی لب داشتند و البته آن قدر هم کارشان درست است که با همین لبخند الکی ها به هم انگیزه بدهند. آدمیزاد همیشه موضوعاتی دارد که بخواهد به خاطرشان چهره در هم بکشد و نخندد، اما مهم این است که در همین روزها لبخند را فراموش نکند.

خب بعد از این همه شعار دادن نکته دیگری را هم بگویم. بدانید که نگارنده با دو روز تاخیر عصرانه تولد همسرش را هم چید روی میز گرد تحریریه. خلاصه که عنوان عصرانه دهنده بیفتد گردن یکی، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه. جایتان خالی بود و این را هم بدانید که عصرانه پیچاننده بزرگ م.ص.ع هم روز قبل تر دست به جیب شده بود. هر چند همین حالا هم برخی همکاران که اسمشان را نوشته ایم توی فهرست که صبحانه بدهند، اعتراض کرده اند اما حالا که نگارنده دست به جیب شده، تا نفر آخر باید همه دست به جیب شوند! ما با عصرانه شوخی نداریم، آمدید این طرف ها با خوان کرمتان بیایید.

جمعی از هنرمندان بیانیه ای نوشته و به اتفاقات روزهای اخیر و آشوب های خیابانی که ایجاد شد، واکنش نشان دادند. محمد صادق علیزاده رفته سراغ این بیانیه و اتفاقات اخیر و همه را از زاویه ای متفاوت تماشا کرده است. در همین صفحه 9 می توانید مطلب دبیرمان را بخوانید.

امروز صفحه 10 و 11 دستپخت بچه های سینماست. رفته اند سراغ مستندهایی که به اعتراضات اقتصادی مردمی طی سال های گذشته پرداخته اند. یکی از این مستندها را مصطفی شوقی کارگردانی کرده و «شورش علیه سازندگی» نام دارد. این مستند به تصمیم اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری اش می پردازد. همچنین مستند «خوره» ساخته محمدرضا امامقلی اعتراضات سال 96 را سوژه قرار داده و موضوعاتی چون معضلات معیشتی و اقتصادی و تعطیلی کارخانه ها را بررسی کرده است. بچه های سینما با این کارگردان صحبت کرده و همچنین به دیگر مستندهای مشابه پرداخته و معرفی شان کرده اند.

سازمان مالیاتی در بودجه سال 99 یعنی سال آینده رفته سراغ این موضوع که معافیت های مالی عرصه فرهنگ و هنر باید حذف شود و این موضوع واکنش های بسیاری را هم تاکنون داشته است. آذر مهاجر رفته سراغ این موضوع و گزارشی نوشته مبسوط و خواندنی. بروید و در صفحه 12 بخوانیدش.