آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۳۹
زندگی: ایران
۱۶

به احترام صلح، یک روز جهانی به نام تمدن های باستانی

دیروز در همین صفحه و دقیقا در همین جا از برگزاری اجلاس بین المللی وزرای گردشگری تمدن های کهن در پکن نوشتیم و از وزیر گردشگری خودمان گفتیم که فرصت گفت وگو با تریبون اجلاس و همچنین رسانه ها و کشورهای مختلف را غنیمت شمرده و هم درحال معرفی ظرفیت های گردشگری کشورمان و هم برنامه ها و اقدامات انجام شده برای جذب بیشتر گردشگر به جهانیان است. اما تازه ترین خبری که از پکن به ما رسیده، پیشنهادی است که علی اصغر مونسان به وزرای تمدن های کهن داده است.

وزیر گردشگری ایران وقتی پشت تریبون اجلاس قرار گرفته، گفته تاثیر و اهمیت تمدن های باستان بر جهان مدرن به اندازه ای زیاد است که معتقدم باید هرساله یک روز به عنوان "روز جهانی تمدن های باستان" جشن گرفته شود. این نامگذاری باعث افزایش نمود مجمع و پررنگ شدن اهمیت و ارزش های مشترک تمدن های کهن می شود و به ایجاد صلح در جهان پرتنش امروز کمک می کند.