آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۸
اقتصادی
۴

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، گفت: دو هزار تا 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است.به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی،در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه صادرکنندگان با وجود مشکلات متعدد کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند، اظهارداشت: توسعه صادرات یکی از راه های رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالایی دست یابند، اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است.شافعی گفت: سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانک ها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فلاکت بار شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.

وی افزود: صادرات سایر کشورها مبتنی بر تولید قوی و رقابتی بوده و تولیدات فناورانه را در این راستا عرضه کرده اند، این در حالی است که علی رغم کاهش درآمدهای نفتی و تحریم ها، برخی به بحرانی تر شدن شرایط صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده اند که اگر نتوانیم با حرکت شتاب دهنده در صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم، در آینده مشکلات بسیار بیشتری را تجربه خواهیم کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تغییر رویکرد دولت در 10 ماهه گذشته گفت: از سرعت حرکت مخرب در برخی مسائل داخلی رها شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ به عبارتی می خوابیم و نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشنامه ای ابلاغ می شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ ولی باید این حرکت تقویت شود.شافعی به راهکارهای ارائه شده از سوی صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مسئله مشکلات اقتصاد نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری ها باید توجه داشت و مانع آن شد، به این معنا که هر نوع تصمیم اقتصادی که دولت اتخاذ می کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است.وی با بیان اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، تصریح کرد:  براساس برآوردها، دو هزار تا 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.وی اضافه کرد: در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد، چراکه متولی واحدی ندارد. این در حالی است که کمیته دائمی ماده یک، دستگاه های متولی کمیسیون های مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران باید ادغام شود تا صادرات از این وضعیت رها شود، تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود.