آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۱۹
فرهنگی
۶
کتاب روز

طنز در عصر مشروطه

یگانه خدامی

دوران مبارزات مردم ایران برای رسیدن به مشروطه یکی از جذاب ترین دوره های تاریخی برای تحقیق و بررسی است. آنقدر زوایای پنهان و خاص دارد که هر کدام می تواند دستمایه کتاب و تحقیقی جداگانه شود. کتاب «مشروطه از دامن طنز» به بخشی از این تاریخ اما با نگاهی خاص و متفاوت اشاره دارد و به سراغ روزنامه ها و مطالب طنز که در رسانه های چاپی آن زمان منتشر شده و در عصر مشروطه تاثیرگذار بوده اند رفته است. این کتاب بخش های متفاوتی دارد که در آنها به طنز و تفاوت آن با دیگر گونه های ادبی مانند هجو، هزل، مطایبه و...، ویژگی های سیاسی و اجتماعی دوران قبل از مشروطه، زمینه های مشروطه خواهی، تاثیر شب نامه ها، مطبوعات طنز و کاریکاتورها در دوران مشروطه پرداخته است. روند شکل گیری زبان طنز در دوران مشروطه و بخصوص تاثیر چهره هایی مانند دهخدا و سیداشرف الدین گیلانی هم از بحث هایی است که در «مشروطه از دامن طنز» می خوانیم. یکی از جذاب ترین بخش های کتاب مرور روزنامه ها و نشریات طنز موفق آن زمان مانند صور اسرافیل، نسیم شمال، آی ملاعمو، حشرات الارض، بهلول، ملانصرالدین، جارچی ملت، آذربایجان، تشویق، خیرالکلام و کشکول است.

مشروطه از دامن طنز

نویسنده: نسترن خواجه نوری

نشر: اطلاعات

سال انتشار: 1398