آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۸
ورزشی
۱۱

انصاریفرد: درخشش بیرانوند فراتر از آسیا بود

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: درحق بیرانوند کم لطفی شد اما او باید بداند که بهترین گلر ومرد سال فوتبال آسیاست.

انصاریفرد اظهار داشت: بیرانوند نه تنها از نظر ما بلکه از نظر خیلی ها مرد سال فوتبال آسیاست، همان طورکه سال قبل هم حق مسلم او بود که به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شود، اما حقش نادیده گرفته شد. درخششی که بیرانوند دراین سال ها داشته ازیادها نمی رود و به حدی عملکرد او درخشان بود که حتی رسانه های دنیا را هم به تحسین واداشت. وی افزود: درخشش بیرانوند فراترازآسیا بود، به طوری که خیلی ازرسانه های معتبر دنیا عملکرد بیرانوند را ستایش کردند، اما اوبه حقش نرسید. بیرانوند نماد تضییع شدن حق فوتبال ایران است واوهم مظلوم واقع شد. وی خاطرنشان کرد: بیرانوند یک سرمایه ملی است و خیلی ازافراد با ما هم عقیده هستند که بهترین بازیکن آسیا شدن حق او بود. امیدواربودیم که امسال دیگرحق بیرانوند به اوداده شود اما این اتفاق رخ نداد. انصاریفرد افزود: به هرحال چیزی که مشخص است این است که باید درفوتبال آسیا نفوذ بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از حق خود دفاع کنیم. دراین شرایط به نظر من بیرانوند قربانی شده اما از نظر من درایران و آسیا بهترین است و امیدوارم کنفدراسیون فوتبال آسیا این مسئله را جبران کند. وی درباره انتخاب گل خلیل زاده به عنوان بهترین گل سال آسیا افزود: به شجاع بابت این اتفاق تبریک می گویم و خوشحالم که با مشارکت هواداران این مهم به دست آمد.