آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۸
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا خانمی که تا یک سال گذشته بدحجاب و اهل گناهان مختلف و در خانواده ای کاملا غیرمذهبی بوده و اکنون هدایت شده است مورد مناسبی برای ازدواج است؟ آیا می توان نسبت به  گذشته ایشان چشم پوشی کرد؟

غالبا چنین افرادی پس از یک دوران اولیه، به فطرت خود بازگشت خواهند داشت که این بازگشت نیز درجاتی دارد؛ اما باقی ماندن ایشان بر تقیدات دینی بستگی به  قوت شخصیت و عقلانیت او دارد. لذا برای تشخیص دقیق این صفات، باید به  مشاوری آگاه و متدین مانند دکتر گلزاری مراجعه کنید و نهایتا استخاره نمایید.