آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
هنر و ادبیات
۹
سینمای ایران

نگاهی به فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری

رفو شدن اصل مطلب در فیلمی شتابزده

نازنین شاهبنده

شاید بتوان گفت تنها نکته مثبت خانه پدری این است که مشخص نمی شود ملوک چه کرده که به قتل می رسد، کشتن ملوک و ملوک ها اشتباه بود، کار اشتباه، اشتباه است؛ دلیل مهم نیست.

دوربین آقای عیاری همواره به همراه مردان است، اینکه کبلایی و پسرش چطور ملوک را می کشند چطور دفنش می کنند و بعد به زندگی و همچنان به خشونت شان نسبت به زنان ادامه می دهند. ژانگ ییمو با فیلم «فانوس قرمز را برافراز» روایتی راجع به جامعه مردسالار و تقبیح آن نشان مان داد بدون وجود حتی یک مرد در فیلم، دوربین همواره همراه زنان بود اما خشونت مردان کاملا عیان.

بازی ها بسیار ضعیف است، ملوک در حالی که فهمیده قرار است کشته شود و حتی از ترس خودش را خیس کرده باز هم با لحنی لوس و کودکانه با پدر و برادرش صحبت می کند آن هم با لب های ژل زده!

صحنه هایی که باید متاثرکننده باشند خنده دارند، مثل فوت مادر، بعد از دیدن ظاهر مضحک آن پزشک پیر آنقدر خندیدیم که اصل داستان را فراموش کردیم!

آقای رحمتی و پسرش قبل و بعد از کشتن ملوک آنقدر آرام و خونسرد هستند گویی قبل از ملوک بارها مرتکب قتل شده اند. شخصیت آقای رحمتی و نوع بازی اش آنقدر آرام است که نمی توان باور کرد که او بتواند حتی سر یک مرغ را ببرد.

مگر نه اینکه بیننده باید از این پدرو پسر و عمل شان مشمئز شود؟ پس چرا نمی شود؟ اگر قرار نیست از این شخصیت ها، قتل های ناموسی و آن جامعه پدر سالار متنفر شویم پس هدف از ساخت فیلم چه بود!

از سال 1308 تا 1375 به همراه خانواده رحمتی هستیم اما تنها شخصیت ملموس در پایان فیلم همان خانه است اینکه تاپ، پلکان، زیرزمین یا شمعدانی ها کجا هستند را می دانیم اما هیچ کدام از افراد خانواده رحمتی را هنوز نشناخته ایم.

تمام سکانس های فیلم، داخل عمارت است عمارتی که مانند ذهن افراد سنت گرای افراطی، زندان افکار پوسیده و اشتباه است که با گذشت سال ها این ذهن ها مدرنیته شده و این افکار خراب می شوند.

همانطور که عمارت در حال ویرانی است و این نکته ای مثبت است.

متاسفانه زنان فیلم آقای عیاری حتی از مردان هم بدترند. اگر مردان غیرت را اشتباه فهمیده اند، زنان خدا را هم اشتباه فهمیده اند. مادر می گوید خداوند چشم گریان را هزار بار بیشتر از لب خندان دوست دارد، اگر روایت راجع به زنانی است که مورد ظلم مردان قرار گرفته اند چرا با پایان یافتن فیلم هیچ کدام از زنان این خانه در ذهن مان نمانده اند؟ آنان بیشتر در حال رفت و آمد و رد و بدل کردن دیالوگ های کم ارزشند.

تنها سکانس ماندگار فیلم همان سکانس قتل است، عمل بدی در ذهن مان نقش بست، پس تقبیهش چه شد؟ قاتلان هم که با مرگ طبیعی و در پیری مردند حتی عذاب وجدانی در وجودشان نبود.

اگر فیلمی راجع به بحران اخلاقی ساخته می شود باید بحران را نشان دهد؛ رساندن پیام خبری که پدر و پسری دختری را کشتند، چه عکس العملی در ذهن بیننده و نفی این کار به جا می گذارد؟

دختران و زنانی که گویا ارزشی کمتر از فرش هایی که رفو می کنند دارند و انگار در فیلم عجولانه آقای عیاری هم رفو شده اند.