آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۷
صنعت و معدن
۳

وضعیت صدور جوازها در ابتدای پاییز 98 بررسی شد: عطش صنعتی ها برای مجوز کار

دنیای اقتصاد : روند صدور جواز صنعتی اولین ماه نیمه دوم سال را با رشد سپری کرد؛ رشدی که در روند تولیدات صنعتی نیز قابل لمس است که با این شرایط می توان گفت تقاضا برای اخذ مجوز در بخش های مختلف صنعتی همچنان گرم است. داده های اعلام شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان مهرماه سال جاری نشان دهنده رشد بیش از 16 درصدی درخواست برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی است.

روند مثبت درخواست برای دریافت مجوز سرمایه گذاری صنعتی در تولیدات کالای منتخب نیز دیده می شود؛ به طوری که از میان 56 کالای منتخب در مدت زمان مورد بررسی 23 کالا افت تولید و 33 قلم کالا رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده اند و با این شرایط می توان گفت 57 درصد کالاهای منتخب ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید داشته اند. با رصد داده های اعلام شده این نکته نیز نمایان می شود که در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی بوده ایم؛ به طوری که داده های اعلام شده از گرایش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنایع کوچک و بعضا متوسط حکایت دارد. براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 15 هزار و 20 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از یک میلیون و 615 هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از 16 درصدی و به لحاظ ارزش نیز افت بیش از 16 درصدی داشته است. اما درخصوص پروانه های بهره برداری صادره (ایجادی و توسعه ای) نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 3 هزار و 492 فقره پروانه بهره برداری در کشور صادره شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد حدود 6 درصدی داشته است، سرمایه محقق شده برای این پروانه های بهره برداری نیز بیش از 227 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 37 درصدی داشته است.

ازسوی دیگر، شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و 16 زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی نیز از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع 16 زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 11 زیرگروه اولین ماه دومین فصل جاری را با رشد درخواست برای صدور جواز پشت سر گذاشته اند. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت گروه شامل بخش های «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می شوند که در مجموع 16 زیرگروه برای آنها تعریف شده است. افزایش تمایل برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی موجب شد تا پیش بینی های افت سرمایه گذاری با اعمال تحریم های جدید نیز از بین برود. با اعمال تحریم های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش بینی می کردند که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری جدید در بخش های صنعتی خودداری خواهند کرد، اما آمارها نشان می دهد که همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.

وضعیت 16 زیرگروه

براساس داده های اعلام شده بخش معدن که دربرگیرنده سه زیرگروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره برداری» می شود، مدت زمان مورد بررسی را با رشد در دو زیر گروه و افت در یک زیر گروه دیگر از اخذ جواز سپری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع 504 فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 593 فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، افت 15 درصدی برای این زیر گروه ثبت شد. اما مجوزهای صادره برای «گواهی کشف» نیز برابر با 289 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 5/ 2 درصدی داشته است، اما جوازهای صادره برای «پروانه بهره برداری» معدنی نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 333 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 3/ 0 درصدی را ثبت کرده است. همچنین داده های آماری نشان می دهد در بخش «پروانه های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 219 هزار و 450 فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به 3درصدی را به ثبت رسانده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند مثبت صدور «کارت های بازرگانی» و افزایش تجار جدید دارد. براساس ارزیابی ها، در مدت زمان مورد بررسی، 4 هزار و 278 فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشدی حدود 3 درصدی همراه بوده است.  

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیر گروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت جواز را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل 88 هزار و 252 فقره بوده که رشد بیش از 63 درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل 7 هزار و 414 فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 10 درصدی داشته است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «نرم افزار» است. در این گروه که در زیرشاخه ای به نام «پروانه بهره برداری نرم افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 75 درصدی را تجربه کرده است.  هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود 6 زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی 190 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 5/ 19 درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور 95 فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از 8 درصدی همراه بوده است. آمارها همچنین نشان می دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» نیز 10 فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد نزدیک به 43 درصدی داشته است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی دو فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی 75 درصدی داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 56 فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 62 درصد داشته است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد بیش از 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با 112 فقره است.