آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
جامعه
۱۲
شهر

محسن هاشمی: گزارش شورا در باره تابلوی شهدا به همه دستگاه ها ارسال شود

فقط 0.2 درصد تابلوها تخریب شده بود

گروه اجتماعی: گزارش کمیته بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا که توسط علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران قرائت شد نشان می دهد از مجموع 15هزار و 542 معبر شهر تهران که به نام شهدا مزین شده اند تنها 29 معبر تابلو تخریب شده داشته اند که این میزان دو دهم درصد از مجموع بوده است. در پی اعلام این گزارش محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در این باره تاکید کرد: گزارش کمیته بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا باید برای تمامی دستگاه ها ارسال و وجوه بررسی شده این موضوع به مردم نمایان شود.» در گزارشی که کمیته بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا تهیه کرده آمده است: بررسی و تحلیل علل و عوامل فقدان واژه شهید در برخی از معابر شهر تهران به لحاظ آماری، دلیل قابل اتکایی دال بر اقدامی سازماندهی شده، توام با سوء نیت یا حتی تعمد در تخریب، امحا و عدم درج واژه شهید را به دست نمی دهد. براساس گزارش های واصله، 15هزار و 542 معبر نامگذاری شده با نام شهدا در سطح شهر تهران وجود دارد. منطقه 4 با هزار و 673 معبر، منطقه 15 با هزار و 563 معبر و منطقه 14 با هزار و 378 معبر بیشترین و منطقه 22 به عنوان یک منطقه جدیدالتاسیس با 73 معبر، کمترین معابر مزین به نام شهدا را در سطح مناطق 22گانه شهر تهران دارند. منطقه 15 با اختلاف زیاد نسبت به سایر مناطق، بیشترین تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید را دارد. در این منطقه، 237معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. پس از آن، منطقه 16، 14 و 1 به ترتیب با گزارش 140، 133 و 124 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید، در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. در دو منطقه 2 و 22، معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش نشده است. 5.9 درصد (به تعداد 912 معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد 15542 معبر) حداقل یک تابلو فاقد واژه شهید به علت فرسودگی داشته اند. 2.096 درصد (به تعداد 316 معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد 15هزار و 542 معبر) حداقل یک تابلو فاقد واژه شهید به علت عدم درج توسط پیمانکار داشته اند. درصد اندک «تخریب» و «عدم درج توسط پیمانکار»، بیانگر آن است که به لحاظ آماری نمی توان احتمال جدی برای حرکت سازماندهی شده به منظور تخریب یا عدم درج واژه شهید در معابر مزین به نام شهدا قایل شد. به ویژه آنکه در بحث عدم درج توسط پیمانکار، عدد مطرح شده متعلق به یک بازه زمانی چندین ساله است. همچنین، آمار معابر 5.9 درصدی به همراه آمار معابر 2.096 درصدی، نشان دهنده آن است که دستورالعمل های مربوط به چگونگی چاپ، کیفیت رنگ، ضخامت و جنس تابلو ها به درستی ابلاغ، یا به درستی بر نحوه اجرای آن توسط پیمانکار نظارت صورت نپذیرفته است؛ و بنابراین در این مورد نیز می توان اهمال را عاملی موثر دانست.