آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۵
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

روی مرز قانون عمل کنید

باید همه شماها و همه کسانی که دست اندرکار هستند و همه ملت بپذیرند آن چیزی را که، قانون اساسی پذیرفته است. بپذیرند آن چیزی را که مجلس به آن رای می‏دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می‏داند. باید بپذیرند اینها را. اگر می‏خواهید که از صحنه بیرون تان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هی قانون، و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید قانون را. همه‏تان روی مرز قانون عمل بکنید.