آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
جامعه
۱۳
سلامت

5 استان نیازمند خون کدام ها هستند؟

بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه استان های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران بیشترین مصرف خون را دارند، گفت: ایران سالانه به 2.5 میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد. حاجی بیگی با بیان اینکه 17درصد اهداکنندگان خون در تهران هستند، گفت: در عین حال 25درصد خون مصرفی کل کشور در تهران مصرف می شود، زیرا مراکز درمانی و جراحی ها در تهران گسترش یافته و همین موضوع مصرف خون و فرآورده های خونی را بالا برده است. به طور کلی در کشور 930 بیمارستان و مرکز درمانی وجود دارد که 800 موردش دارای بانک خون بوده و خون و فرآورده های خونی مورد نیازشان را از اداره های کل انتقال خون دریافت می کنند. تهران با 160 بیمارستان و مرکز درمانی، فارس با 63 مرکز درمانی و بیمارستان، اصفهان با 62 مرکز درمانی و بیمارستان، خراسن رضوی با 60 مرکز درمانی و بیمارستان، مازندران با 47 بیمارستان و آذربایجان شرقی با 42 بیمارستان استان های پرمصرف خون ما هستند.

او تاکید کرد: در عین حال 16 تا 17درصد خون اهدایی کشور در تهران اهدا می شود، درحالی که مصرف خون در تهران 25درصد است. در فصل سرما میزان تردد کاهش می یابد و روی اهدای خون نیز تاثیر دارد. باید توجه کرد که ما برای اهدای خون فراخوان دادیم و به تمامی گروه های خونی نیاز داریم، به ویژه در استان های تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و... که بیشترین مصرف خون را دارند. نگرانی ما تامین خون نیست؛ چراکه مردم همچنان برای اهدای خون مراجعه می کنند و به صورت روزانه خون را تامین می کنیم، اما نگرانی مان کاهش سطح ذخایر خون در کشور است. باید توجه کرد که ایران سالانه به 2.5 میلیون واحد خون اهدایی نیاز دارد.»