آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

مسائل روز ما چیست؟

چند نکته درباره مسئله بنزین

مصطفی ایزدی

 1- گران شدن بنزین، 2- واکنش اعتراضی و بعضا ناسالم بخشی از مردم به این گرانی، 3- واکنش به اعتراض های خشونت آمیز و 4- فضای روحی و روانی جامعه در پی بروز این مسائل. درباره مجموعه این رویدادها نکاتی یادآوری می شود:

الف- اگر تصمیم گیران افزایش بهای بنزین، پیش بینی نکرده اند که پس از اجرای این تصمیم، اعتراض هایی در زوایای مملکت برپا می شود، نه مردم مستضعف را شناخته اند، نه از گذشته پند گرفته اند و نه سیاست مداران و جامعه شناسان را به رسمیت می شناسند.

ب- آیا اولیای امور نمی دانستند وقتی قیمت بنزین در این حد غیرمنتظره بالا می رود، جمع زیادی از مردم، خودروهای خود را از پارکینگ ها بیرون نمی آورند؟ اگر می دانستند چرا هیچ تمهیدی برای افزایش امکانات سفر درون شهری و برون شهری نیندیشیدند؟ فکر نمی کردند که مردم ایستاده در صف های اتوبوس و مترو چندین برابر می شوند؟ و مسافرکش های شخصی که در تهران تعدادشان بیشتر از تاکسی هاست و به مناطق دورافتاده پایتخت با بنزین سه هزارتومانی سرویس می دهند، چه مبالغی از مردم می گیرند؟ 

پ- آقایان اگر به ذهنشان می رسید که افراد با درآمدهای پایین، اعتراض خواهند کرد و در کشور ما هم زمینه اعتراض های مدنی مجوزدار وجود ندارد و بدون شک عده ای با سوءاستفاده از فضای ایجادشده دست به خشونت و اغتشاش می زنند، قطعا پیش بینی هایی می کردند که خشونت طرفینی نشود. یکی از پیش بینی ها می توانست این باشد که بخشی از نیروهای مقابله کننده با خشونت، به عنوان محافظان مراکز و جاهای تاثیرپذیر احتمالی از اغتشاش مثل شهرداری ها، بانک ها، ادارات مهم و...، این مراکز را در یک یا دو حلقه حفاظتی، در کنترل خود درمی آوردند و از هجوم معترضان خشمگین جلوگیری می کردند. در این صورت نه خونی ریخته می شد و نه اعتراض ها از کنترل مسئولان نظم جامعه بیرون می رفت. 

ت- پس از اعتراض های دی ماه 96، جمعی از نمایندگان مجلس و سیاست مداران آینده نگر دنبال این بودند که در مراکز شهر ها، مکان هایی برای تجمع معترضان تعیین شود اما به جایی نرسید. اگر چنین می شد، قطعا صف معترضان مدنی از تخریب گران جدا می شد و اتفاقات سوئی رخ نمی داد.

ث- اینکه ده ها مسئول ده ها بار بیایند در رسانه ملی و بگویند این پول را بین مردم توزیع می کنیم و ذره ای از پول ناشی از گرانی بنزین به جیب دولت نمی رود، یعنی چه؟ یک طرح اقتصادی تعریف شده از سوی اقتصاددانان باتجربه است یا یک ترفند مدیریتی برای فرونشاندن التهاب معترضان؟

ج- لطفا با مردم شفاف باشید.