آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۷
صفحه آخر
۱۶
پرنده آبی

خسارت های رعب آور

محدودیت دسترسی به اینترنت سبب شده است دسترسی به شبکه های اجتماعی از دست برود. در حالی که اعلام شده وضعیت اینترنت تا فراهم شدن شرایط مناسب و برطرف شدن وضعیت امنیتی ادامه خواهد داشت، مروری بر اخباری که در 24 ساعت گذشته منتشر شده است، حکایت از خسارت های جدی دارد و در عین حال، نشان می دهد مردم  در یاری رسانی به یکدیگر همراه و همگام هستند. خبر  «خسارت 40 تا 50 میلیاردتومانی به شبکه اورژانس کشور» از جمله ناامیدکننده ترین خبرهای این روزها بود. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفته است: «حداقل 124 دستگاه آمبولانس و خودروی پشتیبانی و عملیاتی آسیب کلی و جدی دیده اند؛ به نحوی که تعداد زیادی از آنها به کلی از چرخه عملیات خارج شده اند. متاسفانه ده ها دستگاه  و تجهیزات پزشکی پرتابل آسیب دیدند و بیش از 40 پایگاه اورژانس 115 نیز غارت و تخریب شده است».  در عین حال، خبری اندک امیدوار کننده منتشر شده  و آن سخنان  مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران است که گفت: «در روزهای اخیر تماس های مردمی با سامانه 137 برای کمک به افراد آسیب دیده و اسکان آنان در گرمخانه ها 23 درصد افزایش پیدا کرده است» و «هیچ یک از این افراد به دلیل سرما آسیب ندیده و دچار مشکل نشده اند».