آرشیو دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۰
سیاست
۶
خبر

رئیس قوه قضائیه: بنای دستگاه قضائی، ارتباط مستمر با حوزه و دانشگاه است

رئیس قوه قضائیه، حل مسائل را در گرو تضارب آرا، آزاداندیشی و نشاط علمی دانست و بر ضرورت حمایت واقعی از نوآوری های علمی تاکید کرد. حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، علم و دانش را یکی از مولفه های مهم و اساسی برای اقتدار یک جامعه دانست و تصریح کرد: مهم آن است که دانش، چگونه مدیریت و برای علم چگونه تنظیم شود. اگر علم در جهت قدرت، ثروت و به دور از معنویت، اخلاق و عدالت باشد، طبیعتا نتیجه ای جز گسترش کلاهک های هسته ای، مواد مخدر صنعتی و ظلم و ستم به ملت ها نخواهد داشت و به ابزاری برای استعمار، استثمار و از بین بردن انسان و حقوق انسان تبدیل می شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز جامعه بشری از دانشی که در دست قدرتمندان بی رحم است، رنج می برد، ادامه داد: آنچه امروز می بینیم، نیازمند تحلیل پیچیده ای نیست. علم و فناوری، امروز در مغرب زمین بدون اخلاق و معنویت به بن بست رسیده و همه فکر می کنند که چگونه می توان ابزاری برای مصون سازی نسل جوان و انسان معاصر در برابر تهدیدهای علمی ساخت. در واقع، دغدغه امروز، انسان شناسی، آسیب شناسی و جامعه شناسی برای دستیابی به راهکارهای مصون سازی است. رئیسی با بیان اینکه بسیار مهم است که مدیریت علم در دست چه کسی باشد، انسان های عالم دارای تزکیه نفس را بهترین مدیران علم و دانش در جهان دانست و افزود: در نظام ما که مبتنی بر فقه است، تمام زوایای جامعه باید مبتنی بر دین و آموزه های دینی باشد و البته کار حوزه، دانشگاه و پژوهشگاه ، آزاداندیشی و داشتن روحیه نقد و نقادی نسبت به علوم است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نقادی علم، شیوه همیشگی بزرگان سلف، استادان بزرگ و صاحبان مکاتب بوده و از این موضوع نباید هیچ گونه وحشتی داشت، بر ضرورت رعایت تفکیک میان تخریب و نقد عالمانه تاکید کرد و گفت: نقد عالمانه و مصلحانه بسیار ارزشمند است، اما تخریبی که از موضع سیاسی باشد، پذیرفته شده و علمی نیست.رئیسی با بیان اینکه نقد عالمانه برای ارتقا، رشد و پیشرفت جامعه بسیار موثر است، اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند قرن، قرن اسلام است، سخن بسیار پرمغزی است و اندیشه ورزان باید نسبت به این سخن، تبیین لازم را داشته باشند. روزنه های تحقق این کلام مقام معظم رهبری نیز کاملا معلوم است، زیرا این اتفاق در حال رخ دادن است و زمینه های آن کاملا در حال ظهور است؛ منتها باید در این زمینه کار کرد؛ بنابراین نیازمندیم در جریان این کار و تلاش، یک نگاه آسیب شناسانه نیز داشته باشیم.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازنگاه در متون آموزشی، سرمایه گذاری برای امر پژوهش و حمایت های مادی و معنوی از پژوهشگران، تصریح کرد: پیوند اداره جامعه با علوم بسیار اهمیت دارد. امروز مسئله یابی، اولویت بندی و یافتن راهکارهای علمی، سه کار مهمی است که باید در پرتو پیوند دانش با نظام اجرائی تحقق یابد؛ برای مثال، امروز هزاران موضوع مورد سوال قضات است که باید مبتنی بر اجتهاد تمدن ساز به این سوالات پاسخ داده شود. در حوزه های بانکداری، بیمه، عقود مستحدثه و سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و... نیز ضرورت مسئله یابی، اولویت بندی و صورت بندی مسائل وجود دارد.رئیسی ادامه داد: در زمینه عدالت، مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه نهادی جز نهاد علم، دانش و پژوهش می تواند به حوزه اجرا کمک کند؟ بر همین مبنا می بینیم که نقش حوزه و دانشگاه در مبارزه با فساد بسیار برجسته است. در حوزه اجرای عدالت نیز چنین نیازی احساس می شود و باید ازسوی اندیشمندان و خردورزان، به صورت جدی دنبال شود.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حمایت جدی از تضارب آرا، آزاداندیشی و نشاط علمی برای حل مسائل تاکید کرد و گفت: دستگاه های حاکمیتی باید از نوآوری های علمی حمایت کنند و این حمایت نیز صرفا با سخن نیست، بلکه باید واقعی باشد و از نوآوری هایی که در این رابطه وجود دارد، حمایت جدی صورت گیرد.