آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
فرهنگ: ادبیات و هنر
۱۰

خبر

خواب زمستانی در هفت مرحله

کتاب «خواب زمستانی»  از آثار گلی ترقی در سال 1351 نوشته و انتشارات نیلوفر آن را منتشر کرده است. این کتاب که روایتش در اوایل قرن 14 رخ می دهد، به چاپ هفتم رسیده و انتشارات شمع و مه نیز آن را به لهستانی منتشر کرده است. مهر خبر داده که مجله اکسپرس درباره این داستان نوشته: کتاب به ما تذکر می دهد که بدون درد زیستن، عشق به زندگی امکان ندارد.

روزهای جلال

خبری که اینجا می خوانید فرق دارد با خبری که دیروز درباره جلال منتشر کردیم. آذرماه پیوند دارد با جلال و چه همایش ها و نشست ها نیست که به بهانه زادروز جلال آل احمد برگزار نشود. مثل برنامه ها «شب های روشن» که مهر خبرش را منتشر کرده و در کتابخانه ملی همراه با نمایش دستنوشته ها و برخی اسناد مرتبط با این نویسنده معاصر در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.