آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۷
اقتصاد
۵

گذر

800 هزار کارت سوخت در صف تولید

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: هم اکنون 800 هزار درخواست تولید کارت سوخت داریم در حالی که ظرفیت تولید روزانه ما 30 هزار کارت است؛ البته در حال ارتقای ظرفیت تولید هستیم.شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت وگو با مهر درباره تعداد کارت سوخت های در دست تولید گفت: در روزهای اخیر روزانه به طور میانگین 70 هزار کارت سوخت برای تولید به ما ارجاع داده شد، این در حالی است که ظرفیت تولید کارت سوخت ما در روز 30 هزار کارت است.وی افزود: هم اکنون 800 هزار درخواست تولید کارت داریم که عدد میانگین 70 هزار درخواست جدید در روز به این رقم اضافه می شود. ما در ماه های گذشته چندین مرتبه از مردم درخواست کردیم که اقدام به دریافت کارت سوخت خود کنند و حتی یک مرتبه سوخت گیری با کارت سوخت شخصی داشته باشند تا مشکلات احتمالی سریع تر برطرف شود. با این وجود بسیاری از مردم در این زمینه اقدامی انجام ندادند و اکنون با حجم زیادی از درخواست مواجه هستیم.وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در کارت سوخت خام نداریم، تصریح کرد: سایت های تولید که کارت سوخت را شخصی سازی می کنند محدودیت دارند، البته در تلاش هستیم این ظرفیت را افزایش دهیم تا روند تولید کارت سوخت سرعت بگیرد.

واریز حمایت معیشتی دولت بر مبنای آزمون وسع خانوار

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با بیان اینکه حمایت نقدی هفت دهک جامعه را در بر می گیرد، گفت: مبنای شناسایی، دارایی درآمد و هزینه خانوار در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت رفاه است.حسین میرزایی در گفت وگو با مهر درباره واریزی مرحله اول حمایت معیشتی خانوار اظهار کرد: در این طرح 60 میلیون نفر، یعنی حدود 18 میلیون خانوار در سه نوبت مشمول دریافت کمک معیشتی دولت به صورت نقدی می شوند.سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی دولت گفت: در مرحله اول، کمک معیشتی 20 میلیون خانوار واریز شد.