آرشیو دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۰
حوادث
۱۱

خواهرزاده، طراح نقشه سرقت از خانه خاله

خواهرزاده ای که نقشه سرقت از خانه خاله خود را طراحی کرده بود، وقتی تصمیم داشت آثار جرم را از بین ببرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، ماموران پلیس تهران چند روز پیش از ماجرای سرقت از خانه زنی سالمند مطلع شدند و فهمیدند فردی تحت عنوان مامور گاز به خانه او راه یافته و پس از ضرب وجرح این زن اموالش را سرقت کرده است.

ماموران پس از تحقیقات اولیه و ثبت اظهارات زن 80 ساله، پرونده را به دادسرای ویژه سرقت فرستادند تا دستورات لازم درخصوص روند تحقیقات صادر شود.

در این مرحله زن 80 ساله به «علی ایردموسی»، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت گفت: در خانه ای ویلایی در حوالی شهرک آزمایش زندگی می کنم. روز قبل از حادثه فردی در خانه ام را زد و وقتی در را باز کردم، خود را مامور اداره گاز معرفی کرد. آن فرد بعد از ورود به خانه کارهایی با کنتور گاز کرد. چون کارش طول کشید، برای او چای و شربت بردم. وقتی کار آن مرد تمام شد، یادم افتاد چند کار فنی دارم که مدتی است عقب افتاده، برای همین از او خواهش کردم کارهایم را انجام دهد و در ازای آن دستمزد بگیرد، او هم قبول کرد و پس از تمام شدن کارها رفت، اما روز بعد دوباره آمد و بعد از مدتی که کارهای مربوط به بررسی لوله های گاز را انجام داد، به من گفت همکارش بیرون است و اگر ممکن است یک پارچ آب به او بدهم تا برای همکارش ببرد. بعد از چنددقیقه او برگشت و من هم مشغول کارهای خودم بودم که ناگهان ضربه ای به سرم خورد و دیگر چیزی به خاطر نمی آورم. وقتی به هوش آمدم، دیدم گردنبند گران قیمتم را دزدیده اند.

بازپرس در پی این اظهارات زن مسن دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری سارق و همدست احتمالی او را صادر کرد. با توجه به دستورات بازپرس ایردموسی، فیلم موجود در دوربین های حوالی محل حادثه بازبینی شد و ماموران فردی را که مشخصات ظاهری و لباس های او با توضیحات شاکی پرونده مطابقت داشت، به عنوان مظنون احتمالی شناسایی کردند. در ادامه ماموران متوجه شدند که آن مظنون سوار خودرویی شد، بنابراین تصاویر خودرو را به شاکی نشان دادند. زن مسن گفت: این ماشین شبیه ماشینی است که خواهرزاده ام دارد.

به این ترتیب خواهرزاده شاکی نیز در فهرست مظنونان  قرار گرفت و در نهایت ماموران موفق شدند او را زمانی که قصد فروش و تغییر پلاک خودرو را داشت دستگیر کنند. در ادامه مرد جوان که 35 ساله است، مورد تحقیق قرار گرفت و به جرم خود با همدستی همسایه اش اعتراف کرد و گفت: من در کار کاغذ بودم، اما به خاطر اتفاقات اخیر ورشکست شدم و همسایه ام نیز تولیدی داشت و شرایط مشابهی داشتیم، بنابراین من پیشنهاد سرقت از خانه خاله ام را مطرح کردم و او هم پذیرفت، اما روز اول که برای دزدی رفتیم او دست خالی برگشت و گفت خاله ام خیلی مهربان است و او نمی توانست نقشه را عملی کند. روز دوم هم بعد از مدتی که در خانه خاله ام بود با یک پارچ آب بیرون آمد و همین را گفت. در نهایت قرار شد او جلو برود و سر خاله ام را گرم کند و من از پشت به خاله ام حمله کنم.

با این اعترافات، همسایه متهم نیز دستگیر شد و هر دو متهم برای تکمیل و ادامه تحقیقات تحویل ماموران اداره آگاهی تهران بزرگ شدند.