آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۷
سیاست
۶

آینه

اعتماد:  پری روی، تاب مستوری ندارد

عباس عبدی:. چرا سخنگوی محترم شورا می گوید که دولت باید افکار عمومی را اقناع کند در حالی که این شورا نه تنها افکار عمومی، بلکه اکثریت نخبگان حقوقی را نمی تواند برای تصمیماتش قانع کند... اگر شورای نگهبان در برابر افکار عمومی و نخبگان حقوق به معنای واقعی پاسخ گو بود، سخنگوی سابق آن چرا نتوانست به کار خود ادامه دهد و استعفا داد؟ چون قادر به دفاع از برخی از تصمیمات شورا نبود و حاضر به توجیه هم نبود... آقای روحانی فعلا رئیس جمهور کشور است، ولی رئیس جمهور مطلوب ما نبوده و نیست. من از اولین کسانی بودم که از وی در سال 92 و 96 حمایت کردم، ولی فراموش نکنید که اگر به من بگویید یک لیست از افراد مطلوب خود برای رئیس جمهور شدن را بنویس، بعید می دانم که نفر صدم آن نیز نامزدهای تاییدشده شورای نگهبان باشد. حتما می پرسید پس چرا رای دادم؟ پاسخ روشن است؛ اول اینکه گفته شد برای خاطر ایران شرکت کنیم. ولی بدون این گفتار هم شرکت می کردم، زیرا چاره ای نیست. تشخیص من است که میان عدم شرکت و شرکت و انتخاب میان آن دو نامزد، این را ترجیح دهم. دست من که باز نیست. ما یاد گرفته ایم با محدودیت ها کنار بیاییم. نه فقط درباره ریاست جمهوری، بلکه درباره مجلس هم همین طور است. به علاوه مگر نه اینکه در اصل 115 آمده است که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». مرجع تشخیص این ویژگی ها هم شورای نگهبان شده است... من که بسیاری از آنها را مصداق مناسب هیچ یک از نامزدها نمی دانم. ولی چه کنم که میان دو گزینه یکی را بر دیگری باید ترجیح داد... روزی که توانستم به نامزد مطلوبم رای بدهم، آن وقت مسئولیت پذیر خواهم بود. بزرگ ترین خطر این کشور شکاف قدرت و مسئولیت است. شورای نگهبان بنیان های اصلی قدرت را در دست دارد و برای مردم تعیین صلاحیت نامزد و قانون و... می کند، ولی از پذیرش حداقلی از مسئولیت پرهیز می کند.

دنیای اقتصاد: اصلاح نظام بودجه ریزی

حسن خوشپور: تلاش برای اصلاح نظام بودجه ریزی بدون بازنگری در روش های حکمرانی و تغییر مبانی اقتصاد- سیاسی بیهوده است و نتیجه ندارد. کم و کیف جایگاه دولت در اقتصاد و مفاد ماموریت های آن و نقش و تاثیر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ که متاثر از وقوف، مبانی نظری و ارزشی حاکم بر جامعه است بر محتوا و ذات نظام بودجه ریزی و روش های آن تاثیر می گذارد. همان طور که اگر نظام بودجه ریزی کارا و مناسب نباشد، نمی توان انتظار داشت که عملکرد دولت (حکمران) و برنامه هایی که اجرا می کند کارا و ثمربخش باشد. اگر ساختار، حجم، مقیاس و ایفای نقش دولت هم منطقی و مناسب نباشد یا ذی نفعان و ذی نفوذان عملکرد مناسبی نداشته باشند، به هیچ وجه نمی توان انتظار وجود و کارکرد کارای نظام بودجه ریزی را داشت... اصلاح نظام بودجه ریزی بدون لحاظ کردن تاثیرات متقابلی که سیاست های کلی اصل 44، سند چشم انداز و سیاست ها و قوانین متعدد دیگر خواهند داشت، امکان پذیر نیست و اصولا معماری سازمان و تشکیلات دولت با اجرای کامل سیاست ها و قوانین مذکور تحول خواهد یافت و بر نحوه تدوین بودجه و اهداف آن اثر دارد.

جوان: خصایص یک آشوب

عبدالله گنجی:... آشوب اخیر دارای خصایص و ویژگی های منحصربه فردی است که نمی توان آن را ندید و آن را صرفا اعتراض مشروع نسبت به یک تصمیم دانست. گرچه معترضانی هم بودند که صدای شان گم شد و در فتنه و آشوب محو شدند، اما آنچه بسیار مهم است، طبقه متوسط در آن حضور نداشتند. 1- خشن بودن رفتار یا «خشونت سازمان یافته» از ویژگی های منحصربه فرد اغتشاشات اخیر بود. 2- اصرار به حرکت های پرجمعیت در این آشوب ها وجود نداشت. 3- شعار و مطالبه ای که باید مسئولان بشنوند، کمتر داده شد. 4- حمله به مراکز حساس ازجمله مراکز نظامی- انتظامی از ویژگی های خاص این دوره است و شاید تلفات انسانی نیز از این خصلت نشئت می گیرد. 5- آشوبگران آموزش دیده بوده اند و ابزار های اقدام خود را نیز همراه داشته اند. 6- غارت فروشگاه های دولتی و شخصی از دیگر ویژگی های این آشوب ها بود. 7- نوع رفتار آشوبگران در سراسر کشور از یک مدل خاص پیروی می کرد: خشن، بدون شعار و بدون مطالبه و همراه داشتن ابزار تخریب با گروه های کوچک تخریبگر. 8- در برخی مناطق مانند خیابان پیروزی و یکی از استان ها تعدادی اتباع خارجی کشور همسایه نیز در آتش زدن بانک ها نقش داشته اند. 9- حمایت عریان آمریکا از اغتشاش.10- تلفات انسانی نیرو های نظامی و انتظامی نشان می دهد که قمه و سلاح گرم مورد استفاده جدی آشوبگران بوده است. 11- جریان نفاق و سلطنت طلب ها اگرچه به جهت انسانی محدود هستند، اما در تبدیل اعتراض به آشوب نقش دارند. 12- برای زنان کار ویژه تعریف شده بود. هم در حمله به مراکز بسیج خواهران و هم در تهییج جوانان نقش اساسی داشتند.