آرشیو دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۰
دیپلماسی
۱۵

تحلیل حسین رویوران از آنچه در عراق گذشت

مدل نسل چهارم جنگ ها

یک کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد: آنچه در ایران، لبنان و عراق رخ داد،  از مدل نسل چهارم جنگ ها پیروی می کند که نقطه آغازین آن وجود اجماع در برابر یک مسئله است.

حسین رویوران در نشست تخصصی «فراگیرسازی آشوب ها از عراق، لبنان تا ایران» که از سوی جمعیت از دفاع از ملت فلسطین برگزار شده بود، در سخنانی با بیان اینکه پایان این اعتراضات با حضور مردم در صحنه بود، خاطرنشان کرد: البته مسائل امنیتی حدود 10 تا 12 درصد در پایان دادن به اعتراضات موثر بودند ولی حضور مردم در این قضیه از دیگر مولفه های موثر و تاثیرگذارتر بود، البته همین مردمی که با حضورشان به اعتراضات پایان دادند، تاکید کردند دولت باید برای مهار تورم و بهبود معیشت آنها کاری کند. وی با بیان اینکه دولت در برابر امتحان سختی قرار دارد و این مسئله مهمی است که چگونه می خواهند وضعیت بعد از اعتراضات را مدیریت کنند، افزود: آنچه در لبنان و عراق و ایران رخ داد، از مدل نسل چهارم جنگ ها پیروی می کند و نقطه آغازین آن وجود اجماع در برابر یک مسئله است؛ مثلا در ایران گرانی بنزین و در عراق یک نظام ناکارآمد 

در این زمینه موثر بود. وی با بیان اینکه افزایش تورم بیش از این می تواند تبعات جدی برای کشور داشته باشد، خاطرنشان کرد: تلاش دولت برای بازسازی اعتماد مردم می تواند مدل چهارم جنگ ها را که در ایران، لبنان و عراق شاهد آن هستیم، ناکارآمد کند. ما اکنون با یک مسئولیت ملی، منطقه ای و بین المللی در این زمینه روبه رو هستیم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدل مورد اشاره از نسل چهارم جنگ ها اکنون در نقاط مختلف جهان در جریان است، ادامه داد: آمریکایی ها تلاش می کنند  کشورهای منطقه مشروعیت داخلی خود را از دست دهند و برای بقای خود به حمایت آمریکا متکی باشند. رویوران با تاکید بر اینکه شرایطی که اکنون ما در آن قرار داریم شرایط خاصی است و بسیار مهم است که در این عرصه بتوانیم یک الگوی ملی و منطقه ای برای وضعیت به وجودآمده ارائه کنیم، ادامه داد: قطعا تلاش دولت برای بازسازی اعتماد مردم می تواند در پیشبرد این موضوع موثر و کارآمد باشد.