آرشیو دو‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۰
روزنامه فردا
۱۶
تجربه دیگران

شهردار مجرد

پرداختن به مسئله کمبود پزشک در مناطق روستایی و شهر های دورافتاده آلمان از چند سال پیش، سیاست مداران آلمانی را به خود مشغول کرده است. ایده های متنوعی ارائه شد؛ از الزام متقاضیان برای امضای تعهدنامه چندساله در مناطقی که از کمبود پزشک رنج می برند، تا اعطای خانه برای افرادی که در این مناطق کار می کنند، به علاوه کمک مالی برای همسر یا نامزد پزشک و کمک به او برای یافتن شغل در منطقه و فراهم کردن فضای آموزشی و مهدکودک برای فرزندان پزشک، فضای تفریح و بازی و... .

برخی از مناطق هم روی اطلاعیه نوشتند: جایی کار کنید که دیگران تعطیلات شان را سپری می کنند.

شهردار «یوزیوا اشمیت» 45ساله، شهردار کولنبرگ- شهردار یک منطقه ای با دوهزارو 800 نفر - در مجله ماهانه پزشکان آلمان تبلیغات جذب پزشک عمومی (آقا یا خانم) منتشر کرده و نوشته این تبلیغ از طرف شهردار مجرد، خانم اشمیت است. این ترفند به قدری موفق بود که شهرداری درخواست های زیادی را از علاقه مندان به این شغل دریافت کرده و حتی پزشکانی از برخی مناطق آسیا هم برای او درخواست ارسال کرده اند.  اشمیت می گوید: از سال ها قبل در تعامل با رسانه ها حرفه ای عمل کرده و از اینکه در مرکز خبر ها باشد ترسی ندارد. او پیش از این هم به عنوان «شهردار آوازه خوان» معروف شده بود. او درباره آن دسته از پیام هایی که درباره ازدواجش بوده است، می گوید: نمی توانم به سرعت به این درخواست ها (خواستگاری ها) جواب دهم، چون اولویتم جذب پزشک است. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ممکن است فرد ایدئال شما بین یکی از این متقاضیان باشد یا نه گفته است: باید ببینیم اوضاع چطور پیش می رود! شهردار می گوید خیلی برایم عجیب بود که توجه برخی داوطلبان بیش از آنکه روی شغل باشد، به مسئله مجردبودن و  ازدواج نکردن من متمرکز بود. آنها در حال حاضر با یک پزشک زن اهل فرانکفورت به توافق رسیده اند.