آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
تاریخ و اقتصاد
۲۲
نمایه

سرمایه گذاری صنعتی

سال های دهه های 1340و1350ش/ 1960 و1970م، سال های سرمایه گذاری های کلان در حوزه صنعت بود. با افزایش چشمگیر قیمت نفت در این دوره، حکومت ایران تلاش می کرد تا خود را عنوان قدرتی نوظهور در سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح کند؛ در همین راستا، تلاش دربار و دولت های ایران به تولیدات صنعتی معطوف شد.

در این دوره وجود نفت، عامل اصلی تولید سرمایه، باعث شد که سرمایه گذاری های اقتصادی در حوزه صنعت با شتابزدگی و در بسیاری از مواقع بدون توسعه زیرساخت های لازم انجام شود. به عبارتی، صنایع سبک و سنگین فراوانی خریداری و به ایران وارد شدند اما اقتصاد ایران، ظرفیت این رشد ناگهانی را نداشت. در بسیاری مواقع، کارخانه هایی وارد ایران می شدند که از آلمان غربی خریداری شده بودند و این مساله، آلمان غربی را به شریک اول اقتصاد ایران تبدیل کرده بود. نباید از توجه نکردن حکومت پهلوی دوم به بخش کشاورزی به سادگی گذشت زیرا این مساله به شتابزدگی در توسعه صنعتی کشور مربوط می شد. در این دوره، از کشاورزی، یکی از پایه های راهبردی اقتصاد ایران، غفلت شد و درآمد نفت به جای اینکه صرف اصلاح روش های کشاورزی سنتی شود، بیشتر صرف واردات مواد غذایی شد.به طور کلی در آن دوره شاهد نوعی شتابزدگی در تغییر چهره ایران برای پیوستن به جمع کشورهای صنعتی بودیم. این مساله سبب شد که کشور ناگهان و بدون داشتن بسترهای لازم شاهد دگردیسی های عمیقی شود که در بسیاری از مواقع، آمادگی لازم را برای مواجهه با آنها نداشت.